Người thắng cuộc trực tuyến thuế thu nhập cá nhân, người thắng cuộc trực tuyến thuế thu nhập cá nhân cho ai?

Người thắng cuộc trực tuyến thuế thu nhập cá nhân, người thắng cuộc trực tuyến thuế thu nhập cá nhân cho ai?

người thắng cuộc trực tuyến thuế thu nhập cá nhân cho ai?

Sau khi trúng giải trên mạng, tiền thưởng thu được phải trả thuế thu nhập cá nhân theo quy định thuế thu nhập cá nhân. Thuế và thuế là như sau:

Cách đóng thuế\nNgười thắng giải phải nộp thuế cá nhân cho cơ quan thuế trong vòng một tháng sau khi nhận được tiền thưởng.

thuế\nTỉ lệ thuế thu nhập cá nhân là 20%.

Thanh toán chủ yếu

Người chiến thắng

Quá trình cụ thể\nTuyên bố: người chiến thắng cần phải mang theo giấy tờ nhận dạng, chứng từ chiến thắng và thông tin khác để báo cáo của cơ quan thuế có thẩm quyền.

Tính toán: cơ quan thuế tính tiền thuế dựa trên số tiền thắng cuộc.

Thanh toán: người chiến thắng phải trả tiền thuế dựa trên các hóa đơn thuế được cung cấp bởi cơ quan thuế.

Lưu ý

Số tiền thắng hơn 10.000 nhân dân tệ cần phải được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Nếu không trình diện đúng hạn hoặc nộp thuế, sẽ bị phạt.

Thuế thu nhập cá nhân có thể được khấu trừ khỏi thu nhập thuế khác trong thời gian đó.

Nhãn liên quan:

Chiến thắng trực tuyến

Thuế thu nhập cá nhân

thuế\nThuế thanh toán