Màu sắc trực tuyến khi mua lại bình thường, khi mua vé trực tuyến trở lại bình thường?

Màu sắc trực tuyến khi mua lại bình thường, khi mua vé trực tuyến trở lại bình thường?

khi mua vé trực tuyến trở lại bình thường?

Vì bảo trì mạng, dịch vụ mua vé trực tuyến đã bị đình chỉ. Đang cố gắng sửa chữa, dự kiến sẽ trở lại bình thường vào [thời gian phục hồi].

câu trả lời thường xuyên

Câu hỏi: tại SAO các cửa hàng màu trên mạng bị đình chỉ?

A. sự đình chỉ này là do bảo trì mạng thường lệ.

Câu hỏi: khi nào thì bình thường trở lại?

A. thời gian phục hồi dự kiến sẽ trở lại bình thường.

Câu hỏi: cho đến khi bình thường trở lại, tôi có thể mua vé số không?

Đáp: không thể mua xổ số trong thời gian đình chỉ.

Câu hỏi: khi bình thường trở lại, số dư tài khoản của tôi có bị ảnh hưởng không?

A. không, số dư tài khoản của bạn sẽ không thay đổi.

lưu ý

Xin hãy theo dõi tin tức mới nhất của kênh chính thức để biết thời gian bình thường trở lại. Trong thời gian này, xin vui lòng kiên nhẫn chờ đợi, bất tiện xin vui lòng hiểu.

Nhãn: màu, mua vé trực tuyến, tạm dừng bảo trì, trở lại bình thường